Hoạt động chính của công ty

Hoạt động chính của Công ty là tất cả các công việc từ khâu thu mua, lưu kho bảo quản đến khi xuất khẩu. Cụ thể như sau :

  • Thu mua hàng tại vùng nguyên liệu :  Quang Thiện Imex ( QTI ) có kho hàng và sân phơi lớn ngay tại vùng nguyên liệu là những nơi cung cấp hạt điều thô, cacao và cà phê có chất lượng tốt nhất tại Bờ Biển Ngà như : BONDOUKOU, KATIOLA, DABAKALA, BONIERE… (hạt điều thô), DUEKOUE, DIVO (cacao và cà phê). Việc thu mua được thực hiện và quản lý bởi những nhân viên có kinh nghiệm lâu năm, nắm vững thông số kỹ thuật về chất lượng để đảm bảo việc mua hàng đạt chất lượng cao. Đồng thời việc thu mua được trang bị thêm các xe tải để hỗ trợ cho việc mua và gom hàng đạt tiến độ đề ra. Hơn 70% số lượng hàng của QTI được thu mua từ những vùng nguyên liệu này để đảm bảo chất lượng đạt cao nhất.
  • Hệ thống thu mua tại Abidjan cũng được QTI tập trung vào những nhà cung cấp số lượng lớn, chất lượng cao, uy tín khắp đất nước, họ là những hợp tác xã, đoàn thể hoặc cá nhân đã làm việc với QTI ngay từ những ngày đầu mới thành lập. đến nay QTI đã có hơn 100 nhà cung cấp này.
  • Tại cảng xuất hàng, chất lượng hàng hóa được kiểm tra chặt chẽ bởi các nhân viên là người Việt Nam và các mẫu hàng này được kiểm tra chất lượng một lần nữa bởi các cơ quan giám định chất lượng độc lập có uy tín tại Bờ Biển Ngà để đảm bảo kết quả kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu chính xác nhất của từng lô hàng của từng khách hàng.
  • Hàng hóa được đóng gói trong bao bì với chất lượng cao, được in nhãn hiệu, logo để đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt nhất.
  • Việc xuất hàng được thực hiện tại các cảng lớn của Bờ Biển Ngà như : Abidjan và San Pedro đến tất cả các cảng đến khác.