Sản phẩm

Hạt điều thô

Hạt điều thô

Cũng như cacao và cà phê, Quang Thiện Imex ( QTI ) luôn tập trung vào việc tìm nguồn cung ứng hạt điều thô ổn định và chất ...
Cà phê

Cà phê

Một trong những giống trên do Chồn chọn hạt ăn và thải qua đường tiêu hóa, sở dĩ café này khi rang rất ngon là do Chồn chọn ...
Ca cao

Ca cao

Quang Thiện Imex ( QTI ) chuyên tìm nguồn cung ứng và xuất khẩu các loại hạt cà phê xanh, hạt cacao bao gồm cả thương mại bền ...