Sản phẩm
Previous
Next

Cà phê

Mã số : 2
Xuất xứ : Việt Nam
Tình trạng : Còn hàng
Lượt xem : 4706
 
Một trong những giống trên do Chồn chọn hạt ăn và thải qua đường tiêu hóa, sở dĩ café này khi rang rất ngon là do Chồn chọn trái chín, tốt nhất để ăn, cũng như lúc tiêu hóa có sự tác động của các enzym trong đường ruột chúng.Một trong những giống trên do Chồn chọn hạt ăn và thải qua đường tiêu hóa, sở dĩ café này khi rang rất ngon là do Chồn chọn trái chín, tốt nhất để ăn, cũng như lúc tiêu hóa có sự tác động của các enzym trong đường ruột chúng.Một trong những giống trên do Chồn chọn hạt ăn và thải qua đường tiêu hóa, sở dĩ café này khi rang rất ngon là do Chồn chọn trái chín, tốt nhất để ăn, cũng như lúc tiêu hóa có sự tác động.Một trong những giống trên do Chồn chọn hạt ăn và thải qua đường tiêu hóa,
Sở dĩ café này khi rang rất ngon là do Chồn chọn trái chín, tốt nhất để ăn, cũng như lúc tiêu hóa có sự tác động của các enzym trong đường ruột chúng.Một trong những giống trên do Chồn chọn hạt ăn và thải qua đường tiêu hóa, sở dĩ café này khi rang rất ngon là do Chồn chọn trái chín, tốt nhất để ăn, cũng như lúc tiêu hóa có sự tác động của các enzym trong đường ruột chúng.Một trong những giống trên do Chồn chọn hạt ăn và thải qua đường tiêu hóa, sở dĩ café này khi rang rất ngon là do Chồn chọn trái chín, tốt nhất để ăn, cũng như lúc tiêu hóa có sự tác động.Một trong những giống trên do Chồn chọn hạt ăn và thải qua đường tiêu hóa, sở dĩ café này khi rang rất ngon là do Chồn chọn trái chín, tốt nhất để ăn, cũng như lúc tiêu hóa có sự tác động của các enzym trong đường ruột chúng.Một trong những giống trên do Chồn chọn hạt ăn và thải qua đường tiêu hóa, sở dĩ café này khi rang rất ngon là do Chồn chọn trái chín, tốt nhất để ăn, cũng như lúc tiêu hóa có sự tác động của các enzym trong đường ruột chúng.Một trong những giống trên do Chồn chọn hạt ăn và thải qua đường tiêu hóa, sở dĩ café này khi rang rất ngon là do Chồn chọn trái chín, tốt nhất để ăn, cũng như lúc tiêu hóa có sự tác động.

Sản phẩm cùng loại

  • Hạt điều thô

    Hạt điều thô

    Cũng như cacao và cà phê, Quang Thiện Imex ( QTI ) luôn tập trung vào việc tìm nguồn cung ứng hạt điều thô ổn định và chất ...
  • Ca cao

    Ca cao

    Quang Thiện Imex ( QTI ) chuyên tìm nguồn cung ứng và xuất khẩu các loại hạt cà phê xanh, hạt cacao bao gồm cả thương mại bền ...